Човечеството е унищожило 60% от животинските популации от 1970 г. насам

Огромната загуба сама по себе си е трагедия, но също така заплашва оцеляването на цивилизацията


Снимка: Getty Images

Човечеството е унищожило 60% от бозайниците, птиците, рибите и влечугите от 1970 г. насам, водещите световни експерти предупреждават, че унищожаването на дивата природа вече е извънредна ситуация, която застрашава цивилизацията.

Новата оценка за избиването на дивата природа е направена в основен доклад, изготвен от WWF и включващ 59 учени от цял ​​свят. Той констатира, че огромното и нарастващо потребление на храна и ресурси от глобалното население унищожава мрежата от живот, създадена в продължение на милиарди години, от която човешкото общество в крайна сметка зависи за чистия въздух, вода и всичко останало.

"Ние въвим като сомнамбули към ръба на една скала", казва Майк Барет, изпълнителен директор на науката и опазването на WWF. "Ако има 60% спад в човешката популация, това би било еквивалентно на изпразването на Северна Америка, Южна Америка, Африка, Европа, Китай и Океания. Това е мащабът на това, което сме направили. "

"Това е много повече от загубата на чудесата на природата, колкото и да е тъжнa”, каза той. "Всъщност в момента това застрашава бъдещето на хората. Природата не е “добре да я има“ - тя е нашата животоподдържаща система. "

“Времето ни свършва бързо”, каза професор Йохан Рокстром, експерт по глобалната устойчивост в Потсдамския институт за изследване на въздействието върху климата в Германия. “Имаме шанс да запазим стабилна планета за бъдещето на човечеството на Земята единствено ако се поргижим за екосистемите и климата".

Много учени считат, че в света е започнало шесто масово изчезване - първото, причинено от вида Хомо сапиенс. Други скорошни анализи разкриват, че човечеството е унищожило 83% от всички бозайници и половината от растенията от зората на цивилизацията насам, и че дори ако унищожението спре сега, ще отнеме 5-7 милиона години, докато естестената природа се възстанови.

Индексът на живата планета /The Living Planet Index/, създаден за WWF от зоологическата асоциация на Лондон, използва данни за 16 704 популации от бозайници, птици, риби, влечуги и земноводни, представляващи повече от 4 000 вида, за да проследи упадъка на дивата природа. Между 1970 г. и 2014 г. по най-новите налични данни, популациите са намалели средно с 60%. Преди четири години спадът е бил 52%. "Шокиращата истина", каза Барет, е, че катастрофата на дивата природа продължава с пълна сила.

Дивата природа и екосистемите са от жизненоважно значение за човешкия живот, заяви проф. Боб Уотсън, един от световноизвестните учени в областта на околната среда и настоящ на междуправителствена комисия по биологичното разнообразие, която каза през март, че унищожаването на природата е толкова опасно, колкото промените в климата.

"Природата допринася за културното и духовното благоденствие на човека, чрез критичното производство на храна, чиста вода и енергия, както и чрез регулиране на земния климат, замърсяване, опрашване и наводнения", каза той. "Докладът на Living Planet ясно показва, че човешката дейност унищожава природата с неприемлив темп, заплашвайки благосъстоянието на настоящите и бъдещите поколения".

Най-голямата причина за загубата на дивата природа е унищожаването на природни местообитания, голяма част от които са за създаване на земеделска земя. Три четвърти от цялата площ на Земята сега е значително засегната от човешката дейност. Убийството за храна е втората по големина причина - 300 вида бозайници биват изяждани до изчезване - докато океаните страдат от прекомерен риболов, повече от половината от който е индустриализиран.

Химическото замърсяване също е значимо: половината от популациите китове убийци в света сега са обречени да умрат от замърсяване с PCB. Световната търговия въвежда инвазивни видове и болести, а земноводните са унищожени от гъбична болест, за която се смята, че се разпространява от търговията с домашни любимци.

Най-засегнатият регион е Южна и Централна Америка, която е отбелязала 89% спад в популациите на гръбначни животни, до голяма степен причинена от отсичането на огромни площи с богати на диви животни гори. В тропическата савана, наречена cerrado, площ с размера на Лондон се изчиства на всеки два месеца, каза Барет.

"Това е класически пример за това как изчезването е резултат от собственото ни потребление, защото обезлесяването се ръководи от постоянно разширяващото се селско стопанство, произвеждащо соя, която се изнася в страни, включително Великобритания, за хранене на свине и пилета", каза той. Самата Великобритания е загубила голяма част от дивата си природа, като се класирала 189-та по загуба на биологично разнообразие от 218 държави през 2016 г.

Най-силно засегнати местообитания са реките и езерата, където популациите от диви животни са паднали с 83%, поради огромната жажда за земеделие и големия брой язовири. "Отново съществува тази пряка връзка между хранителната система и изчерпването на дивата природа", каза Барет. Яденето на по-малко месо е основна част от възвръщането на част от загубите, каза той.

“Индексът на жизнената планета” е критикуван като твърде широка мярка за загубата на дивата природа и изглаждането на важни детайли. Но всички показатели, от степента на изчезване до неприкосновенноста на екосистемите, показват колосални загуби. - “Всички разказват една и съща история” - каза Барет.

Усилията за опазване могат да работят, броят на тигрите се е увеличил с 20% в Индия за шест години, откакто местообитанието им е защитено. Гигантските панди в Китай и видрите във Великобритания също се справят добре.

Марко Ламбертини, генерален директор на WWF International, каза, че основният проблем е потреблението: "Вече не можем да игнорираме въздействието на настоящите неустойчиви модели на производство и разточителния начин на живот".

Световните нации работят за критична среща на Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие през 2020 г., когато ще бъдат поети нови ангажименти за защита на природата. "Нуждаем се от нова глобална сделка за природата и хората и имаме този тесен прозорец от по-малко от две години, за да го получим", каза Барет. - Това наистина е последният шанс. Трябва да го направим каткто трябва този път.

Таня Стийл, главен изпълнителен директор на WWF, заяви:
"Ние сме първото поколение, което знае, че унищожаваме планетата си и последното, което може да направи нещо по въпроса". 
Виж още »

Алтернативи на тестовете върху животни

Точно в тази минута в хиляди лаборатирии, зайци са завързани в обездвижващи клетки докато химикали разяждат меката кожа на гърбовете им, дълбоко, чак до мускулите и тъканите под тях. След като химикалите нанесат своята вреда, зайците се убиват- техните животи се изсмукват в мъки в името на нечия печалба. 


Тестовете върху животни са напълно ненужни, защото съществуват по-евтини, по-бързи и по-ефикасни алтернативи, които да ги заменят. PETA посочва пет теста върху животни, които могат да бъдат спряни от употреба веднага без никаква заплаха за общественото здраве и безопасност:

ТЕСТ ЗА КОРОЗИЯ НА КОЖАТА


Корозивните агенти са химикали, които причиняват неотменими щети и рани по кожата, много често изгаряйки до няколко слоя тъкани. Разяждащите реакции се проявявят чрез язви (рани), кървене, кървави кори и мехури (красти) както и обезцветяване. 

Фактите за корозията са главно събирани от регулаторни агенции занимаващи се с транспортирането на рисковите вещества, в случаите с магистралните инциденти и химически разливи. В Съединените щати Службата по Транспорта изисква подчинение на стандартите за разяждане на кожа като налични факти да съвпадат със стандартите на властващата според световното право Транспортна Власт на Обединените Нации. Разрушението е също крайна точка и в причиняващите раздразнения (меко казано) учение разпоредени от Агенцията за Защита на Околната Среда при нейните преценки във формулирането на пестициди и съставките им. В този случай, корозирането представя най- крайните форми на кожни възпаления, в които кожата е буквално разрушена отвъд възможността на тялото да регенерира. 

Тестове върху живи животни 


Зайците са напълно обездвижени, гърбовете им са обръснати и тестерен химикал се поставя на  кожата им. Обръснатата част се покрита с парче марля за определено време, обикновено часове, след които превръзката се маха препарата се избърсва. Степента на раняване е преценена и точкувана на определени времеви интервали. Неотровените части на кожата служат като сравнение. Химикал се смята за разрушителен, ако до края на 14- тият ден на наблюдения, химикала е прогорил външния слой на кожата на едно или повече животни, оставяйки видимо мъртва тъкан в будно състояние. Не се осигъряват никакви болкоуспокояващи. Въпреки много години употреба, ученията базирани на теста корозия на кожата върху животински модел никога не са били ясно обосновани. Всъщност, съществуват множество доказателства, че методите базирани на животински модели са несигурни, силно ограничени и  бедни показатели за реакции на човешката кожа. 

За пример, сравнение на данни от тестове върху зайци и четири часови тестове по човешката кожа за 65 вещества откриха, че 45% от класификациите на химически възпаления потенциално основани на тестове върху животни са неверни. (MK Robinson et al. , Food Chem Toxicol 40, 573-592, 2002) 

Тестове без животни


Еквиваленти на тестовете по човешката кожа като EpiDerm™ и EpiSkin™ са били валидирани и приети в Канада, ЕС и всички други страни членки на Организацията на Икономическото Сътрудничество и Развитие (OECD), като пълни заместители на тестовете базирани върху животни според корозията при тях. Тези методи се състоят от нормални, произхождащи от човек кожни клетки, които се репликират и образуват човешка кожа. Благонадеждността и практическата приложимост на тези модели с еквивалентна  на човешката кожа са били въведени чрез строги, интер-лабораторни валидационни учения наблюдавани от Европейският Център за Валидация на Алтернативните Методи (ECVAM) и тези методи са били приети като официални от OECD тестове. 

Corrositex™ е друг метод без животни за определяне на корозията на кожата. Използвайки протеинова мембрана вместо кожа, Corrositex™ може да измерва времето и в какъв процент химикал е способен да проникне симулираната кожна бариера чрез съгласуване с промените в цвета на кожата като реакция. Corrositex™ е бил пионер в САЩ, оценен да определя валидност, както в САЩ така и от ЕС като частичен заместител за базираните на тестове върху живи животни за корозия учения. 


ТЕСТ ЗА КОЖНО ПОПИВАНЕ


Тестовете на кожно попиване са нужни за да определят степента, при която даден химикал е способен да проникне в кожата. Способността  за степенуване на химическата преносимост спрямо кожата е основно от интерес към регулаторните агенции ангажирани с химическите излагания в работните помещения. Органите, които изискват данните за попиване на кожата могат да включват органи за защита на околната среда, безопасност на храните, контрол на тоскичните субстанции и заразни болести. 

Тестове върху живи животни


Гърбовете на плъховете са обръсвани и намазани с химикал за период до 24 часа, след което кожата на плъховете се измива и животните се прибират по отделно в „метаболитни клетки”, позволяващи техните екскременти да се отделят за анализи.По-късно животните се убиват и тяхната кожа, кръв и екскременти се анализират, за да се калкулира степента на кожното попиване. Въпреки много години употреба, тестовете за кожно попиване базирани на животински модели никога не са били валидирани като релевантни при хората. 

Тестове без животни


Различни методи за отглеждане на тъкани се използват в ЕС като пълни заместители на тестовете върху животни за попиване на кожата. Тези методи използват кожа от разнообразни източници, за да измерят пътят на тестерен химикал в и през кожата в течни басейни. Попиването на тестерен химикал се измерва за време, при анализи на вместената течност и третираната кожа. Надеждността и приложимостта на методите за попиване на ин витро кожи са въведени след множество прегледи на експерти, тези методи са кодифицирани и приети като официални тестове от OECD. 

Неживотинските тестове имат брой от научни предимства над тестовете с животни, включително способността да изучават по-голям обхват от дози, включително и тези на реалната степен на излагане, която се среща в обитаваната или обкръжаваща среда.ТЕСТ ЗА ФОТОТОКСИЧНОСТ


Фототоксичността, или фотораздразнението е възбуждаща кожата реакция причинена от излагането на химикал и последващо излагане на слънчева слетлина или ултравиолетова радиация. Фототоксичността типично се явява като слънчево изгаряне, което се характеризира от наличието на обрив, подутина, или възпаление. С времето, фототоксичността може да причини промяна в цвета на кожата и рак на кожата. Но не само кожат е застрашена - клетките в очите, отговорни за зрението също могат да бъдат повредени, което води до катаракта и други проблеми. 

Тестовете за фототоксичност са релевантни в контекста на лекарствените и фармацевтичните продукти, които се поглъщат или прилагат директно по кожата под формата на крем. 


Тестове върху живи животни


За тестовете за фототоксиност най-често се използват мишки, морски свинчета, плъхове и зайци, в по-редки случаи и други животни. На животните се прилага тестовия химикал, след това бива изложени на светлина за определен период от време. Тъй като не съществуват официални методи за тестване на фототоксиност, тези, които се използват варират. Един често срещан метод, мишките са изолирани в кутии и изложени на светлина - включително ултравиолетова радиация - посредством слънцеобразна лампа поставена на 15 см от гърбовете им в продължение на 4 часа и се наблюдават за признаци на увреждане на тъканите. Няма изискване да им се дават обезболяващи по време на или след изложението, дори когато се наблюдават видими изгаряния.Въпреки, че се използват от години, тестовете за фототоксичност с животни никога не са били правилно валидирани, не е установена тяхната приложимост към хората и дори не е създадена страдартизирана процедрура за провеждането им. Всъщност, единственият международно признат метод за тестване на фототоксичност е без животни, базиран на клетки идея обяснена тук.

Тестове без животниТестът за фототоксичност 3T3 Neutral Red Uptake - NRU е разработен и узаконен в Европа, с доказана приложимост и релевантност за хората, и оттогава е приет на международно ниво като пълен заместител на тестовете за фототоксичност върху живи животни.

В този тест, клетки от клетъчна линия 3Т3 са изложени на химически тест при наличие и липса на светлина. Фото-цитотоксичността се изчислява чрез намаляването на жизнеспособността на клетките изложени на химикали в двете различни обстоятелства, като клетъчната жизнеспособност се измерва според способността й да попие червеното багрило.


ТЕСТ ЗА ПИРОГЕННОСТ 


Пирогените са вещества, които причиняват реакция на вдигане на телесната температура, когато минават през тялото ни. Най-често срещаните пирогени са части от бактериални клетки, които имунната ни система разпознавса като външно тяло. Понеже пирогените могат да предизвикат реакция на имунната ни система, те представляват сериозен здравен риск, особено в случаи с интравенозните и фармацевтични продукти. 


Тестове върху живи животни


Тестът за пирогенност със зайци (RPT) е в употреба от 1940- те. В този тест, зайците се заключват в напълно ограничаващи телата им клетки и тестерно вещество се инжектира в кръвоносните им съдове. Телесната им температура се наблюдава за промени, които подсказват, че веществото може да съдържа пирогени.Зайците, подложени на тестове за пирогенност страдат от болезнени реакции, включително температура, затруднено дишане, провал в циркулацията и органите и дори фатален шок. Въпреки дългата си история на употреба, тестът за пирогенност със зайци никога не е бил формално ратифициран, за да се установи неговата сигурност или ефективност спрямо хора. Всъщност, има множество добре документирани недостатъци на този тест, включително явните разлики между реакциите на пирогени при зайците и при хората.


Тестове без животниТестът за пиргенност МАТ е разработен и одобрен в Европа като пълен заместител на тестовете за пирогенност с животни. Тестът разпознава пирогените в тестово вещество като измерва имунната реакция на дарена човешка кръв, когато е изложена на веществото. Този метод е способен напълно да моделира взаимодействието между имунната система и нейните бели кръвни телца и тестерното вещество и да потвърди наличието или отсъствието на пирогенно заразяване. Той е по-бърз, по-ефикасен и по-евтин за разпознаването на пирогени от тестът за пирогенност със зайци RPT.


Източник: PETA

Виж още »
My Blogger TricksAll Blogger TricksLatest Tips and Tricks

Промишленото животновъдство е едно от най-тежките престъпления в историята


Съдбата на индустриално отглежданите животни е един от най-неотложните етични въпроси на нашето време. Десетки милиарди съзнателни същества, всяко със сложни усещания и емоции, живеят и умират на производствената линия.


"Пътят на човешкия прогрес е обсипан с мъртви животни."  Снимка: Alastair Philip Wiper


Животните са главните жертви на историята, а отношението към опитомените животни в промишлените ферми вероятно е най-ужасното престъпление в историята. Пътят на човешкия прогрес е осеян с мъртви животни. Дори преди десетки хиляди години, нашите предшественици от каменната ера вече бяха отговорни за редица екологични катастрофи. Когато първите хора достигнаха Австралия преди около 45 000 години, те бързо доведоха до изчезване 90% от големите й животни. Това беше първото значително въздействие на Хомо сапиенс върху екосистемата на планетата. Не беше последното. 

Преди около 15 000 години, хората колонизират Америка, унищожавайки в процеса около 75% от големите й бозайници. Многобройни други видове изчезнаха от Африка, от Евразия и от безбройните острови около бреговете им. Археологическите данни от цял свят разказват една и съща тъжна история. Трагедията започва със сцена, показваща богата и разнообразна популация от големи животни, без никаква следа от Хомо сапиенс. Във втората сцена хората се появяват, засвидетелствани от вкаменена кост, копие, или може би лагерно огнище. Следва сцена трета, в която мъжете и жените заемат централна позиция, а най-едрите животни, заедно с много от по-малките, са изчезнали. Като цяло, сапиенс са довели до изчезване около 50% от всички едри земни бозайници на планетата преди да засадят първата пшенична нива, да оформят първия метален инструмент, да напишат първия текст или да изковат първата монета.

Следващата основна забележителност в отношенията между хората и животните е селскостопанската революция: процесът, чрез който сме се превърнали от ловци - номади и събирачи в земеделски стопани, живеещи в постоянни селища. Това включва появата на напълно нова форма на живот на Земята: домашните животни. Първоначално това развитие може да се изглежда незначително, тъй като хората са успели да опитомят по-малко от 20 вида бозайници и птици, в сравнение с безбройните хиляди видове, които са останали диви. И все пак, с преминаването на вековете тази нова форма на живот се превръща в норма. Днес повече от 90% от всички едри животни са опитомени (“едри” означава животни, които тежат най-малко няколко килограма). Помислете например за пилето. Преди десет хиляди години това е било рядка птица, обитаваща която малки ниши в Южна Азия. Днес милиарди пилета живеят на почти всеки континент и остров, освен Антарктида. Домашното пиле е може би най-разпространената птица в историята на планетата Земя. Ако измервате успеха по числеността на популациите, пилетата, кравите и прасетата са най-успешните животни на света.

Уви, опитомените видове плащат за несравнимия си колективен успех с безпрецедентно индивидуално страдание. Животинското царство познава много видове болка и нещастия от милиони години. И все пак селскостопанската революция създава напълно нови видове страдания, които още се влошават с преминаването на поколенията.

На пръв поглед, домашните животни могат да изглеждат много по-добре от техните диви братовчеди и предци. Дивите бизони прекарват дните си в търсене на храна, вода и подслон и постоянно са застрашени от лъвове, паразити, наводнения и суши. Домашните говеда, за разлика от тях, се ползват от грижата и защитата на хората. Хората осигуряват на кравите и телетатата храна, вода и подслон, лекуват болестите им и ги предпазват от хищници и природни бедствия. Вярно, повечето крави и телета рано или късно се оказват в кланицата. Но това ли прави съдбата им по-лоша от тази на дивите биволи? По-добре ли е да бъде погълната от лъв, отколкото да бъде заклана от човек? Крокодилските зъби по-нежни ли са от стоманените ножове?

Това, което прави съществуването на селскостопанските животни особено тежко, е не само начина, по който умират, а преди всичко как живеят. Два конкуриращи се фактора са оформили условията на живот на селскостопанските животни: от една страна, хората искат месо, мляко, яйца, кожа, животински мускули - за носеща сила и забавление; от друга страна, хората трябва да осигурят дългосрочното оцеляване и размножаване на селскостопанските животни. Теоретично това би трябвало да предпазва животните от екстремни жестокости. Ако един животновъд дои кравата си без да я храни и пои, производството на мляко ще се понижи и кравата ще умре бързо. За съжаление, хората могат да причинят огромно страдание на селскостопанските животни по други начини, дори при осигуряване на тяхното оцеляване и репродукция. Коренът на проблема е, че домашните животни са наследили от своите диви предци много физически, емоционални и социални потребности, които са излишни във фермите. Животновъдите рутинно игнорират тези нужди, без да бъдат глобявани за това. Те заключват животните в малки клетки, режат рога и опашки, отделят майки от деца и селективно създават чудовища. Животните страдат много, но живеят и се размножават.


Бройлерите, които се отглеждат специално за месо, често страдат и едвам се държат на краката си, поради пренаселеност. Снимка: Daily Mirror

Това не противоречи ли на най-основните принципи на Дарвиновата еволюция? Еволюционната теория твърди, че всички инстинкти и естествени стремежи са се развили в интерес на оцеляването и размножаването. Ако е така, непрекъснатото размножаване на селскостопански животни доказва ли, че са изпълнени всичките им реални нужди? Как може една крава да има "нужда", която не е от съществено значение за оцеляването и размножаването?

Със сигурност е вярно, че всички инстинкти и стремежи са се развили, за да отговорят на еволюционната нужда за оцеляването и размножаването. Когато тези нужди изчезнат обаче, инстинктите и стремежите, които са оформили не изчезват изведнъж. Дори те вече да не са инструмент за оцеляване и репродукция, те продължават да формират субективното преживяване на животното. Физическите, емоционалните и социалните потребности на съвременните крави, кучета и хора не отразяват сегашните им условия, а по-скоро еволюционния натиск, с който техните предци са се сблъсквали преди десетки хиляди години. Защо съвременните хора толкова много обичат сладко? Не е защото в началото на 21-ви век трябва да се тъпчем със сладолед и шоколад, за да оцелеем. По-скоро това е, защото когато нашите предци от каменната ера намерят сладки, узрели плодове, най-разумното нещо, което е трябвало да направят е да изядат колкото се може повече от тях възможно най-бързо. Защо младите мъже шофират безразсъдно, участват в агресивни сблъсъци и хакват поверителни интернет сайтове? Защото се подчиняват на древните генетични постановления. Преди седемдесет хиляди години един млад ловджия, който рискува живота си преследвайки мамут е изпреварвал всичките си конкуренти и печелил ръката на местната красавица - и сега сме останали с неговите гени на мъжкар.

Точно същата еволюционна логика оформя живота на кравите и телетата в нашите промишлени ферми. Древните диви животни са социални животни. За да оцелеят и да се размножават, е било необходимо да общуват, да си сътрудничат и да се конкурират ефективно. Както всички социални бозайници, дивият добитък научава необходимите социални умения чрез игра. Кученца, котенца, телета и деца обичат да играят, защото еволюцията имплантира това желание в тях. В дивата природа играта е необхдим етап в развитието им. В противен случай, е невъзможно да се  усвоят социалните умения, жизнено важни за оцеляването и размножаването. Когато се роди коте или теле с някаква рядка мутация, която го прави  безразлично към играта, то едва ли би оцеляло или се размножило. По подобен начин, еволюцията имплантира в кученца, котенца, телета и деца огромно желание да се сближат с майките си. Мутация, която отслабва връзката майка-бебе, е смъртна присъда.

Какво се случва, когато фермерите вземат едно младо теле, разделят го от майка му, сложат го в малка клетка, ваксинират го срещу различни болести, осигуряват му храна и вода, а след това, когато телето стане крава, изкуствено я оплодят със сперма от бик? От обективна гледна точка тази крава вече не се нуждае нито от майчинство, нито от другари за игра, за да оцелее и да се размножи. Всичките й нужди се покриват от нейните човешки господари. Но от субективна гледна точка, тя все още изпитва силно желание да бъде близо до майка си и да играе с други крави. Ако тези нужди не са удовлетворени, кравата страда много.

Това е основният урок на еволюционната психология: нужда, която е формирана преди хиляди поколения, продължава да се усеща субективно, дори ако вече не е необходима за оцеляването и размножаването в настоящето. По трагичен начин, селскостопанската революция даде на хората възмножността и силата да осигурят оцеляването и размножаването на селскостопански животни, като същевременно пренебрегват субективните им нужди. В резултат на това, селскостопанските животни са колективно най-успешните животни в света и в същото време индивидуално те са най-нещастните животни, които някога са съществували.

Положението се е влошило значително през последните няколко века, когато традиционното селскостопанство е отстъпило на индустриалното животновъдство. В традиционните общества като древен Египет, Римската империя или средновековен Китай, хората са имали много непълно разбиране на биохимията, генетиката, зоологията и епидемиологията. Следователно техните възможности за въздействие сили са били ограничени. В средновековните села, пилетата са се разхождали свободно между къщите, кълвали са семена и червеи от купчината боклук и са си строили гнезда в плевнята. Ако някой амбициозен селянин се е опитал да затвори 1000 пилета в претъпкан кокошарник, резултатът вероятно би бил смъртоносна епидемия от птичи грип, която би унищожила всички птици, както и много селяни. Никой поп, шаман или лечител не би могъл да го предотврати. Но щом съвременната наука е разкри тайните на птиците, вирусите и антибиотиците, хората можеха да започнат да подлагат животните на екстремни условия на живот. С помощта на ваксинации, медикаменти, хормони, пестициди, централни климатични системи и автоматични хранилки сега е възможно да се натоварят десетки хиляди пилета в малки клетки и да се произвеждат месо и яйца с безпрецедентна ефективност.


Снимка: Sandy Sharkey Photography 

Съдбата на животните в такива промишлени инсталации се е превърнала в един от най-неотложните етични проблеми на нашето време, със сигурност по отношение на броя им. Понастоящем повечето големи животни живеят в промишлени ферми. Предполагаме, че нашата планета е населена от лъвове, слонове, китове и пингвини. Това може да е вярно за канала на National Geographic, филмите на Дисни и приказките за деца, но вече не е вярно за реалния свят. В света днес има 40 000 лъва, но за разлика от тях има около 1 милиард домашни свине; 500 000 слона и 1,5 милиарда домашни крави; 50 милиона пингвини и 20 милиарда пилета.

През 2009 г. в Европа е имало 1,6 милиарда диви птици, като се броят всички видове заедно. През същата година европейската месодобивна и яйчна промишленост отгледа 1.9 милиарда пилета. Общото тегло на домашните животни в света е около 700 милиона тона, в сравнение с 300 милиона тона за хората и по-малко от 100 милиона тона за големи диви животни.

Ето защо съдбата на селскостопанските животни не е етичен, страничен проблем. Той засяга повечето едри същества на Земята: десетки милиарди съзнателни същества, всяко със сложен свят на усещания и емоции, които живеят и умират на промишлена производствена линия. Преди четиридесет години Петър Сингър публикува своята христоматийна книга "Animal Liberation", която допринесе много за промяната на човешкия мироглед по този въпрос. Сингър твърди, че индустриалното животновъдство е отговорно за повече болка и страдания, отколкото всички войни от историята, събрани заедно.

Научните изследвания върху животните играят мрачна роля в тази трагедия. Научната общност използва нарастващите си познания за животните, предимно за да манипулира живота им по-ефикасно в служба на човешката промишленост. И все пак същите знания демонстрират безспорно, че селскостопанските животни са съзнателни същества със сложни социални отношения и сложни психологически модели. Те може би не са толкова интелигентни, колкото нас, но със сигурност познават болка, страх и самота. Те също могат да страдат и могат да бъдат щастливи.

Време е да вземем тези научни открития присърце, защото с увеличаването на човешката възможности, расте и способността ни да навредим или да се възползваме от други животни. В продължение на 4 милиарда години животът на Земята е бил беше управляван от естествения подбор. Сега той се управлява все повече от човешкия интелигентен дизайн. Биотехнологиите, нанотехнологиите и изкуствената интелигентност скоро ще позволят на хората да преобразуват живите същества по нови начини, които ще предефинират самия смисъл на живота. Когато проектираме този нов свят, трябва да взимаме предвид благосъстоянието на всички съзнателни същества, а не само на Хомо сапиенс.Виж още »
My Blogger TricksAll Blogger TricksLatest Tips and Tricks

Котки в цирка: Грозната история на Московския котешки театър Куклачов


🎪
 Свидетели със запушени усти, мистериозни съдебни дела, изчезващи информация и доказателства, лекари и учени - измамници, и садистични клоуни. Звучи ви като филм на ужасите? Това е мрачната история на Московския котешки театър Куклачов.За да научи котките да скачат бързо, Куклачов (клоунът, дресиращ котки) използва електрически нагреватели и краката на котките получават изгаряния, често тежки. За да тренира котките да седят неподвижно на постове, Куклачов връзва въже на врата им, така че ако котките скочат, те ще се задушат (не до смърт, но все пак неприятно).” 
Това разказва Миша Вербитски, един от 34 руски блогъри, получили призовки и съдебни заплахи, за да свалят материалите си за цирка.

Д-р. Николай Логинов, известен ветеринар с над 30 годишна кариера е обслужвал котките от котешкия театър в продължение на години, докато не са го изгонили внезапно. Той също разказва: 
След като бяхме принудени от Куклачов да напуснем клиниката, в изолационното отделение останаха 25 болни и възстановяващи се котки. Чак по-късно разбрах какво се е случило с тези котки. По заповед на Куклачов, тези котки - които са му печелили пари 10 години - бяха убити. Бях шокиран и за мен беше много трудно да преживея този факт.
Котки, които са твърде стари или не отговарят на условията по някаква друга причина, обикновено се убиват или изхвърлят. Публично, Куклачов твърди, че им намира домове.
Куклачов вижда животните като машини, които произвеждат пари. Той гледа на тях само от търговска и потребителска гледна точка. За да може бизнесът му да бъде печеливш, той го рекламира по цял сват като единствен по рода си.

Котки, които са твърде стари или не отговарят на условията по някаква друга причина, обикновено се убиват или изхвърлят. Публично, Куклачов твърди, че им намира домове.Куклачов вижда животните като машини, които произвеждат пари. Той гледа на тях само от търговска и потребителска гледна точка. За да може бизнесът му да бъде печеливш, той го рекламира по цял сват като единствен по рода си.

За съжаление той не е. Циркови котки има и в повечето циркови представления у нас. Както и кучета, норки, мечки коне, кози, понита и др. Те не само не са защитени от влязлата в сила преди няколко години забрана за използване на диви бозайници в цирка, днес те плащат за нея с живота си, заемайки мястото на дивите си роднини.

Научете повече:
Виж още »
My Blogger TricksAll Blogger TricksLatest Tips and Tricks

Зоокоза

Провокира ли ви тази снимка? Намирате ли това за нормално и как бихте се чувствали, ня мястото на експоната в клетката? Бихте ли завели децата си в този парк?

Ако снимката или въпросите ви се струват преувелиени, не забравяйте, че до края на ХХ век е имало точно такива изложби в Европа, единствената разлика, е че на снимката човекът в клетката е бял, с очила и сако.

В книгата си “Животинската лудост: Как страхливите кучета, повтарящите се папагали и възстановяващите се слонове ни помагат да разберем себе си”, Лаурел Брайтман разказва за куче, което скача от четвъртия етаж, мини-магаре, което си хапе краката, горили които плачат и полярна мечка, която плува във формата на 8 по 12 часа на ден. Голяма част от животинската лудост описана в книгата е причинена от хора, които са принудили животние да живеят в неестествена среда, и страданието което това причинява е най-ярко представено и видно в зоологическите градини. Мечката Гъс (която плува 12 часа на ден) например, е принудена да живее в заграждение, което е 0,00009 процента от естествената му територия.

Много животни се справят с липсата на стимулация и тясната среда чрез стереотипно поведение, което означава повтарящо се поведение, което не служи за определена цел, като например въртене в кръг, хапане на клетката, или плуването във формата на 8 на Гъс. Трикотиломанията (повтарящото се скубане на косми) също е често срещана. Този вид поведение почти никога не се появява в дивата природа, но в зоопарка е толкова често срещано, че си има термин за това: “зоокоза”, или психоза, причинена от затваряне в тясно пространство.

Общоприетото решение за борба със зоокозата в зоологическите градини е медикаментирането на животните. Авторката обяснява, че фармацевтиката е привелкателна за зоопарковете, тъй като “е доста по-евтина отколкото да си преправиш изложението за два милиона или да се отървеш от това проблемно същество.” Статистика е трудно да се направи, тъй като голяма част от зоологическите градини отказват да дадат данни и да коментират този въпрос. Същевременно, животинската фармацевтична индустрия процъфтява (с почти $ 6 млрд. в САЩ през 2010 г.) Брайтман също казва, че индустрията вероятно избягва темата защото “да разбереш, че горилите, жирафите, язовците, елените или слоновете от другата страна на оградата са на Валиум, Прозак или антипсихотици, за да се справят с живота си като експонати, не е точно привлекателна новина.”

Вижте пак снимката, и си представете какво бихте правили цял живот в тази клетка.#НЕнаЗООПАРКА

Виж още »
My Blogger TricksAll Blogger TricksLatest Tips and Tricks

Козметика: ЕС натиска за край на тестовете върху животни в цял свят
Пет години след забраната за тестове върху животни за козметичната промишленост на територия му, Европейският съюз днес упражнява натиск, за да последва и останалата част от света.

Кога окончателното ще спрат опитите връху животни за козметичната индустрия? Това е въпросът, който задават днес евродепутатите, които призоваха чрез резолюция, приета в четвъртък 3 май, лидерите на страните-членки на ЕС и да "подкрепят опозицията на гражданите" и "развитието на методите за иновативни и хуманни експерименти".

Въпреки че тези практики са забранени в ЕС от 2013 г., и законът е обновен, така че да обхване и вносните козметични продукти, евродепутатите подчертават недостатъците на една система, която страда от "липсата на пълна и достоверна документация в информационния пакет за продуктите "по отношение на козметични продукти от трети страни.

Тъй като забраната, наложена от ЕС "не компрометира" индустрията с два милиона работни места на територията, и е довела до "сериозни изследователски усилия, насочени към разработване на алтернативни методи за изпитване", депутатите призовават Комисията да проведе дипломатическа кампания, за да убеди света да последва примера им, за да се постигне глобална забрана до 2023 г. 

Днес 80% от държавите по света продължават да позволяват тестването върху животни и пускането на пазара на изпитвани върху животни козметични продукти, отбелязва документът. 

Виж още »
My Blogger TricksAll Blogger TricksLatest Tips and Tricks

Видове тестове върху животни
Дразнение на очите

Джон Дрейз, доктор и учен в Администрация по Храните и Лекарствата в САЩ, създаде теста на Дрейз през 1944 г. с цел определяне дразненето на очите, причинено от различни химикали. Тестът се състои в прилагане на субстанция в окото, като другото око служи за контролер. Зайците се обездвижват в специални съоръжения, което им пречи да проявят естествена реакция към дразнението и след това очите им се оглеждат след час, а после на интервали от 24 часа в продължение на до 14 дни. Някои продължават да се наблюдават и до 3 седмици. Нивото на дразнение на очите се вписва чрез скала от номера, като се взимат под внимание показателите на трите главни тъкани на окото /роговица, конюктива и ирис/. Зайците страдат от зачервяване, кървене, рани и дори слепота и биват предимно убивани след завършване на експеримента.

Тестът на Дрейз е обект на критики по няколко причини. Структурата на роговицата на окото на заека значително се различава от тази на човека. Освен това зайците произвеждат по – малко сълзи от хората, което позволява на химикалите и други дразнители, поставени в очите им, да се задържат по – дълго и съответно да причинят по – голямо дразнене. Това не само прави теста на Дрейз ненадежден, но и спомага за увеличаване на огромното страдание, причинено от него. И накрая, наблюдаваната увреда на окото е силно субективна, което води до множество различни резултати. И въпреки че все още не съществува одобрена алтернатива на теста на Дрейз, която да не включва използването на животни, две алтернативи са създадени, които позволяват частично заменяне на животинските тестове в обвързана тестова схема.


Остра токсичност

Тестовете за остра токсичност се използват за определяне опасността от излагане на даден химикал чрез устата, кожата или чрез вдишване. В продължение на десетилетия, тестовете за остра токсичност означаваха отравяне на огромен брой животни в тестове със Смъртоносни Дози 50 /LD50/, които се провеждат докато поне половината от тестваните животни умрат. Сега тестът LD50 се прилага рядко, тъй като бива заменен от няколко нови, но все пак смъртоносни алтернативи. Друг тест за токсичност е методът с фиксираната доза, който не използва смъртта като крайна точка на експеримента; признаци на болка и страдание обикновено прекратяват експеримента. Други тестове включват методът на острата токсичност и процедурата нагоре – надолу, която обикновено включва използването на по – малък брой животни. Но така или иначе, по време на тези тестове, животните често претърпяват изключителна болка, конвулсии, загуба на двигателни функции и/или неконтролируеми пристъпи. Животните се убиват след теста, за да се извърши дисекция за определяне на вътрешните наранявания. Животните, които се използват най – често в тези тестове, са плъхове и мишки.

Трудно е да се екстраполира информация върху човешката реакция на химикали въз основа на тези методи на тестване върху животни, защото различните видове животни реагират по много различни начини на химикалите. Тези разлики включват вариращи степени на чувствителност към химикали, както и различия в метаболизма и абсорбацията. Препоръчва се два метода ин витро за намаляване броя на използваните животни чрез определяне на стартовите дози при метода на фиксираната доза и процедурата нагоре – надолу и в момента очакват озаконяване.


Токсичност при многократно приложение

За разлика от острата токсичност, която наблюдава количестовото субстанция, нужно, за да се създаде токсично влияние в една доза, токсичността при многократно приложение се използва за определяне на хроничните токсични ефекти, предимно влиянията върху различни органи и системи и за установяване на “ниво на ненаблюдаван ефект” /NOEL/. Тестовете за хронична токсичност се състоят от изследвания с не толкова остро многократно приложение /28 дни/ на субстанцията през устата, кожата или чрез вдишване и със субхронично многократно приложение /90 дни/ при гризачи. Някои агенции може също да изискват тези тестове да бъдат приложени и върху други видове, не само гризачи, като кучета или за по – дълги периоди от време. Животните се оценяват по време на тези тестови периоди, а в края им биват убити, за да се търсят признаци за увреда на органи или сиситеми в тялото. Прехвърляне на резлутатите от тези тестове от малки животни, с кратка продължителност на живота върху хора, е много трудно и съществуват огромни различия и разминавания относно как химикалите биват поглъщани и обработвани от организмите на различните видове. Няма одобрени неживотински алтернативи на тестовете за хронична токсичност.


Разяждане / Дразнение на кожата

Тестовете за разяждане на кожата определят възможността една субстанция да причини необратимо увреждане на кожата. Тестовете за дермално дразнене определят нивото на кожно увреждане, като сърбене, подуване и възпаление. И двата теста обикновено се провеждат върху зайци. Тестът за кожно дразнение често се нарича кожен тест на Дрейз и включва поставяне на даден химикал върху обръснат участък от кожата и използване на друг обръснат участък за сравнение. Поради различия в анатомията и структурата на кожата на различните видове, използавено на данни, извлечени от животни за определяне дразненето на кожата при хората често е неприложимо. Съществуват одобрени алтернативи за замяна в определени случаи на тестовете за разяждане на кожата; но често алтернативите представляват част от сложна тестова схема, която изисква поне няколко животински теста. Алтернативите не са узаконени

Сега повечето тестове за дермална чувствителност се прилагат чрез използване на Анализ на локалните лимфни възли /LLNA/. Процедурата включва поставяне на тестовите химикали на повърхността на ухото на мишки. LLNA беше първият метод, одобрен от ICCVAM от комисия независими експерти, които заключиха, че LLNA е законна алтернатива на тестовете с морски свинчета, защото той намалява броя на нужните за тестове животни и елиминира болката и стреса на животните. В сравнение с традиционните тестове, LLNA също така може да се извърши и в по – кратък период от вереме и осигурява информация за реакцията на организма. Въпреки това, мишките все пак биват убивани след тестовете. Обсъждат се алтернативи, включващи по – прецизни и добри версии на LLNA.


Виж още »
My Blogger TricksAll Blogger TricksLatest Tips and Tricks

Палмово масло


Палмовото масло е най-произвежданото растително масло на планетата. То е рентабилно и икономично, държи особено ниска цена на световния пазар и е особено подходящо за процеса на промишлена преработка на хранителни продукти. Затова днес присъства във всеки втори продукт в супермаркета: замразени пици, бисквити, маргарини, кремове за тяло, сапуни, козметика, свещи, прахове за пране, пасти за зъби, почистващи препарати, сухо мляко за бебета, хляб, торти, пасти сладки, сладолед, и др.Остров Борнео, който е около 8 пъти по-голям от България, загуби над половината от горите на територията си за 60 години, заради булдозерите и резачките, които разчистват за да се съдят палми.


Тропическата гора, богата на биоразнообразие, се превърна в интензивна монокултура, където няма нищо живо освен палмови дървета.
"Горите” от маслодайни палмови дървета намаляват биологичното разнообразие с 90% и въвеждат суровини (пестициди, торове), които засягат равновесието на почвите и водните екосистеми.

Загубата на хабитата на горските животни застрашава някои видове от изчезване: суматранския орангутан, пигмейския слон на Борнео, суматранския тигър, суматранския носорог и Малайската слънчева мечка. Драстичното намаляване на тяхното жизненоважно пространство се дължи на палмовите насаждения. Бракониерството и загубата на хабитат са бедствие за тях. Селяните и местите племена, които обитават гората и я опазват, често биват брутално изгонени от земите си или убити.


Местната екосистема е разстроена, но не само: обезлесяването има и голямо глобално въздействие по отношение на глобалното затопляне. За да се направи място за насаждения, огромни площи тропически гори се изчистват и изгарят ден след ден, отделяйки големи количества парникови газове в атмосферата. Индонезия, най-големият производител на палмово масло в света, е произвела повече парникови газове в сравнение с САЩ през 2015 г. Емисиите на CО2 и метан правят биогоривата от палмово масло три пъти по-вредни за климата от петролните горива. Същевременно, почти половината от вноса на палмово масло в ЕС се изразходва под формата на биогорива.


Нашата ежедневна консумация на палмово масло е вредно както за околната среда и за за животните, така и за нашето здраве: Рафинираното промишлено палмово масло е богато на генотоксични и канцерогенни замърсители, предупреждават от Европейския орган за безопасност на храните (EFSA).
Виж още »
My Blogger TricksAll Blogger TricksLatest Tips and Tricks

Botox

Какво представлява ботоксът?

Ботулиновият токсин е нервен токсин и е еднo от най-токсични познати вещества. Botox® е също така и марката на един от няколкото продукта, съдържащи ботулинов токсин. Другите търговски марки включват Dysport®, Xeomin® и Vistabel®. Най-често се използва за временно лечение на бръчки и линии на лицето.

Не е ли забранено да се тества върху животни?

Директивата за козметичните продукти забранява тестването на козметични продукти и съставки върху животни в ЕС. Въпреки това, ботоксът всъщност е лицензиран в ЕС за лечение на сравнително редки заболявания, въпреки че най-често се използва за временно козметично лечение на бръчките на лицето. За съжаление, законодателството на ЕС позволява боткос да се използва "извън предназначение”, т.е. продукт, който е класифициран като "лекарство" и е тестван върху животни, може законно да се използва за козметични цели.

Колко животни се използват за тестване на ботокс?

Смята се, че 300 000 мишки се използват в световен мащаб за тестване на ботокс всяка година. BUAV откри, че само една лаборатория в Англия използва до 74 000 мишки годишно за тестване на ботокс.

Какви изследвания с животни се извършват за ботокс?

Тъй като токсинът е потенциално много опасен, всяка партида се тества преди да се пусне на пазара. За съжаление тестът за токсичност се провежда на мишки и се основава на стандартен LD50 тест.

LD50 означава “Летална доза 50”, защото тестът има за цел да определи дозата, която убива точно половината от използваните животни. Производителите използват стойноста LD50, за да класифицират "силата" на своите продукти. Това е архаичен тест и един от най-жестоките и най-противоречиви експерименти с животни.

Какво се случва с животните по време на теста?

Мишките се инжектират в корема с ботулинов токсин и след това периодично се наблюдават, за да се види колко умират. Мишките постепенно се парализират, остават без въздух и ако още са живи се задушат до смърт. Степента на страданието им е ужасяваща.

Оцеляват ли някои от животните?

Повечето мишки в категориите с по-високи дози умират по време на теста. След три или четири дни броят на мишките, които са живи, се преброява и се изчислява стойността на LD50.

Проучването на BUAV в Wickham Laboratories установи, че тези мишки, които не са умрели, са били убити в края на теста, чрез обгазяване или счупване на врата. До 60 мишки се зареждат наведнъж в газовата камера и се убиват с въглероден диоксид - смърт, която далеч не е моментална.

Как се свеждат до минимум страданията на мишките?

За мишките не се осигурява облекчаване на болката по време на теста.

В лабораториите на Wickham в Англия изследователят на BUAV установи, че като символично съображение за хуманното отношение към животните, работниците трябвало да наблюдават мишките и да идентифицират онези, за които се смята, че няма вероятност да оцелеят до следващата проверка. Тези мишки са били извадени в коридора и грубо убити на пода, чрез счупване на врата с химикалка. Въпреки това, по време на това обучение персоналът понякога чупили гърбовете на мишките, вместо врата.

Ако не тестваме върху животни, как можем да гарантираме че ботоксът е безопасен?

Разработени са редица алтернативи на теста LD50 за ботокс. Например SNAP-25 анализ е метод, който измерва активността на токсина в епруветка, той се използва от официална лаборатория на Англия от 1999 г. насам. Американската фирма за ботокс Allergan е разработила клетъчен тест който не използва никакви животни. Този тест беше одобрен неотдавна от властите в САЩ, Канада и много страни в Европа. Той е валиден само за ботокс продукти на Allergan: Botox®, Botox® Cosmetics и Vistabel®.

Защо производителите не използват алтернативи на тестовете с животни?

Другите производители на ботокс ботулинов токсин твърдят, че разработват своя собствена алтернатива, която може да бъде използвана само от тях. Allergan успя да разработи клетъчен тест и наскоро получи одобрение от органи на няколко държави, което е приложимо само за техните продукти. Другите две големи компании, Ipsen и Merz-Pharma, все още използват жестокия и остарял LD50 тест. Те твърдят, че работят по други методи за подмяна или намаляване, но ECEAE смята, че работят твърде бавно. ECEAE настоява спещно да получат одобрение за метода си за или да закупят лиценз от Allergan, за да използват техния.

Мога ли да получа botox, който не е тестван на животни?

Allergan разработи клетъчен тест, който не използва животни за тестване на продуктите Botox®, Botox® Cosmetics и Vistabel® и очаква този тест да получи регулаторно одобрение от по целия свят. Allergan заяви, че възнамерява да спре напълно опитите върху животни, веднага щом всички регулаторни органи по света одобрят алтернативата. Продуктите от ботулинов токсин Dysport® на Ipsen, Azzalure® на Ipsen/Galderma и Xeomin® и Bocouture® от Merz-Pharma все още се тестват върху животни на всички етапи от тяхното производство. Виж още »
My Blogger TricksAll Blogger TricksLatest Tips and Tricks