“Животинският модел” поставен под въпрос от британската медицинска общностКолко ефикасни и продуктивни са опитите върху животни?

Медицинските и научните общности често биват представени от основните медии като споделящи застъпваща се, силна и единодушна гледна точна по различните въпроси, в областта на техните компетенции. Счита се, че при запитване по дадена тема, всеки авторитет дадва отговор, който представлява мнението на общността. Тази ситуация е по-скоро карикатурна и може да засенчи многобройните дебати, които вълнуват както изследователите, така и лекарите. По отношение на използването на животни като биологични модели на човека, по-голямата част от обществото не знае, че учени и лекари обсъждат от години въпроса дали има каквато и да е полза от опитите с животни за лекуването на хора. Този дебат вече няма да може да бъде игнориран, тъй като големите международни научни списания оставят своите задръжки. Доказателствата срещу животинския модел се трупат, все повече се публикуват статии, които сериозно поставят под въпрос валидността на опитите с животни. 
За нас е удоволствие да представим превод на издание, публикувано на 5 юни 2014 г. от престижното British Medical Journal. Надяваме се, че този вид публикация най-накрая ще доведе до осъзнаването на политиците, че най-малкото трябва да има сериозен научен дебат по този въпрос.Минаха повече от 20 години откакто Дъг Алтман написа своята статия “Скандала на медицинските изследвания” в списание BMJ. По-рано тази година бившият редактор на BMJ Ричард Смит обобщи защо същата редакция може да бъде публикувана днес с малка промяна, като се позовава на последната серия на The Lancet​ за отпадъците в медицинските изследвания и статията на Джон Йоанидис за PLoS Medecine, "Защо повечето публикувани резултати от научни изследвания са неверни". Медицинската литература остава застрашена от академични и търговски предубеждения, причинени от прекалено тълкуване на малки, лошо проектирани и зле прилагани проучвания, много от тях погрешно или избирателно докладвани или изобщо недокладвани. Резултатът е база данни, която систематично преувеличава ползите и игнорира вредите от леченията.
И сякаш това не е достатъчно, още по-основен проблем поставя под съмнение валидността на клиничните изследвания: лошото качество на изследванията върху животни, на които се основава голяма част от тях. Преди десет години в The BMJ Pandora Pound и колегите му попитаха: "Къде са доказателствата, че изследванията върху животните са от полза за хората?" . Изводите им не бяха окуражаващи. Голяма част от изследванията върху животни за потенциални лечения за хора са били прахосани, защото са били зле проведени и не са оценени чрез систематични прегледи.
Оттогава, както обясняват Паунд и Майкъл Брекен обясняват, броят на систематичните прегледи на изследванията върху животни се е увеличил значително, но това само служи за подчертаване на лошото качество на много предклинични изследвания върху животни. Същите рискове за вътрешната и външната валидност, които съпътстват клиничните изследвания, се срещат в изобилие в проучванията върху животни: липса на рандомизация и на слепи експерименти, прикриване на произхода на финансирането, селективен анализ, както и предубеденост при отчитането и публикуването. Резултатът, каза Йоанидис през 2012 г., е, че е "почти невъзможно да се разчита на повечето данни за животни, за да се предвиди дали една интервенция ще има благоприятно клинично съотношение полза / риск при хора".
Такова разхищение е толкова неетично за животинските, колкото и за човешките изследвания. Лошо проведени предклинични изследвания могат да доведат до скъпи, но безплодни клинични изпитания, излагащи участниците на вредни лекарства. И разбира се, да не забравявме ненужно страдание на животните, участващи в изследванията, които не носят полза.
Какво да направите? По-доброто провеждане и докладване на изследванията върху животни ще помогнат, казват Паунд и Брекен. Това може да бъде следствие на по-добро обучение и образование на основни изследователи и на културна промяна, подхранвана от по-задълбочен контрол и публична отчетност. Но колко наистина това ще подобри скоростта на успешен трансфер от животни към хора? Изглежда не много. Дори ако изследването се проведе безпогрешно, твърдят авторите, способността ни да предсказваме човешките отговори от животински модели ще бъде ограничена от междувидовите различия в молекулярните и метаболитни пътища.
Фондовете биха могли да бъдат насочени по-добре към клинични, отколкото към основни изследвания, където има по-ясна възвращаемост на инвестициите по отношение на ефектите върху грижите за пациентите. Авторите заключават: "Ако изследванията, проведени върху животни, продължават да не са в състояние да предскажат разумно какво може да се очаква при хората, продължаващото одобрение и финансирането от страна на обществеността на предклинични изследвания върху животни изглежда неправилно поставено." Къде бихте поставили баланса на усилията: инвестиция в по-добри изследвания с животни или изместване на финансирането към повече клинични изследвания?

My Blogger TricksAll Blogger TricksLatest Tips and Tricks