ОРГАНИ ВЪРХУ ЧИП


Харвардския институт Wyss за биоинжинерство в сътрудничество с външни експерти разработват Organs-on-Chips, микрочипове които пресъздават микроархитектурата и фунциите на живи органи, като бял дроб, сърце, черва. Тези микрочипове, наречени органи върху чип, могат да станат стабилна алтернатива на науните изследвания с животни, и да ги заместят напълно.

Всеки един орган върху чип е съставен от прозрачен гъвкав полимер с размер на преносима флаш памет, който съдържа кухи микрофлуидни канали облицовани с живи човешки клетки. Понеже микро-устройствата са прозрачни, те дават поглед върху вътершните изработки на човешките органи. Екипът цели да създаде десет различни човешки органи върху чипове, и да ги свърже заедно чрев автоматизиран апарат, за да се симулира физиология на цялото тяло. Апаратът ще контролира потоците на течностите и жизнеспособността на клетките, позволявайки наблюдение в реално време на отглежданите тъкани, и анализ на сложни биохимични функции. 
Този инструмент - “човекът върху чип” ще се използва за да се оценява бързо реакцията на нови кандидат-лекарства, предоставяйки критично важна информация относно тяхната безопасност и ефективност. 

През юли 2014 г. институтът съобщи, че технологията ще бъде комерсиализирана от новосъзданата компания Emulate Inc., с цел ускоряване на научните изследвания в областта на фармацевтиката, химичната и козметичната индустрия.
My Blogger TricksAll Blogger TricksLatest Tips and Tricks