Палмово масло


Палмовото масло е най-произвежданото растително масло на планетата. То е рентабилно и икономично, държи особено ниска цена на световния пазар и е особено подходящо за процеса на промишлена преработка на хранителни продукти. Затова днес присъства във всеки втори продукт в супермаркета: замразени пици, бисквити, маргарини, кремове за тяло, сапуни, козметика, свещи, прахове за пране, пасти за зъби, почистващи препарати, сухо мляко за бебета, хляб, торти, пасти сладки, сладолед, и др.Остров Борнео, който е около 8 пъти по-голям от България, загуби над половината от горите на територията си за 60 години, заради булдозерите и резачките, които разчистват за да се съдят палми.


Тропическата гора, богата на биоразнообразие, се превърна в интензивна монокултура, където няма нищо живо освен палмови дървета.
"Горите” от маслодайни палмови дървета намаляват биологичното разнообразие с 90% и въвеждат суровини (пестициди, торове), които засягат равновесието на почвите и водните екосистеми.

Загубата на хабитата на горските животни застрашава някои видове от изчезване: суматранския орангутан, пигмейския слон на Борнео, суматранския тигър, суматранския носорог и Малайската слънчева мечка. Драстичното намаляване на тяхното жизненоважно пространство се дължи на палмовите насаждения. Бракониерството и загубата на хабитат са бедствие за тях. Селяните и местите племена, които обитават гората и я опазват, често биват брутално изгонени от земите си или убити.


Местната екосистема е разстроена, но не само: обезлесяването има и голямо глобално въздействие по отношение на глобалното затопляне. За да се направи място за насаждения, огромни площи тропически гори се изчистват и изгарят ден след ден, отделяйки големи количества парникови газове в атмосферата. Индонезия, най-големият производител на палмово масло в света, е произвела повече парникови газове в сравнение с САЩ през 2015 г. Емисиите на CО2 и метан правят биогоривата от палмово масло три пъти по-вредни за климата от петролните горива. Същевременно, почти половината от вноса на палмово масло в ЕС се изразходва под формата на биогорива.


Нашата ежедневна консумация на палмово масло е вредно както за околната среда и за за животните, така и за нашето здраве: Рафинираното промишлено палмово масло е богато на генотоксични и канцерогенни замърсители, предупреждават от Европейския орган за безопасност на храните (EFSA).
My Blogger TricksAll Blogger TricksLatest Tips and Tricks