Botox

Какво представлява ботоксът?

Ботулиновият токсин е нервен токсин и е еднo от най-токсични познати вещества. Botox® е също така и марката на един от няколкото продукта, съдържащи ботулинов токсин. Другите търговски марки включват Dysport®, Xeomin® и Vistabel®. Най-често се използва за временно лечение на бръчки и линии на лицето.

Не е ли забранено да се тества върху животни?

Директивата за козметичните продукти забранява тестването на козметични продукти и съставки върху животни в ЕС. Въпреки това, ботоксът всъщност е лицензиран в ЕС за лечение на сравнително редки заболявания, въпреки че най-често се използва за временно козметично лечение на бръчките на лицето. За съжаление, законодателството на ЕС позволява боткос да се използва "извън предназначение”, т.е. продукт, който е класифициран като "лекарство" и е тестван върху животни, може законно да се използва за козметични цели.

Колко животни се използват за тестване на ботокс?

Смята се, че 300 000 мишки се използват в световен мащаб за тестване на ботокс всяка година. BUAV откри, че само една лаборатория в Англия използва до 74 000 мишки годишно за тестване на ботокс.

Какви изследвания с животни се извършват за ботокс?

Тъй като токсинът е потенциално много опасен, всяка партида се тества преди да се пусне на пазара. За съжаление тестът за токсичност се провежда на мишки и се основава на стандартен LD50 тест.

LD50 означава “Летална доза 50”, защото тестът има за цел да определи дозата, която убива точно половината от използваните животни. Производителите използват стойноста LD50, за да класифицират "силата" на своите продукти. Това е архаичен тест и един от най-жестоките и най-противоречиви експерименти с животни.

Какво се случва с животните по време на теста?

Мишките се инжектират в корема с ботулинов токсин и след това периодично се наблюдават, за да се види колко умират. Мишките постепенно се парализират, остават без въздух и ако още са живи се задушат до смърт. Степента на страданието им е ужасяваща.

Оцеляват ли някои от животните?

Повечето мишки в категориите с по-високи дози умират по време на теста. След три или четири дни броят на мишките, които са живи, се преброява и се изчислява стойността на LD50.

Проучването на BUAV в Wickham Laboratories установи, че тези мишки, които не са умрели, са били убити в края на теста, чрез обгазяване или счупване на врата. До 60 мишки се зареждат наведнъж в газовата камера и се убиват с въглероден диоксид - смърт, която далеч не е моментална.

Как се свеждат до минимум страданията на мишките?

За мишките не се осигурява облекчаване на болката по време на теста.

В лабораториите на Wickham в Англия изследователят на BUAV установи, че като символично съображение за хуманното отношение към животните, работниците трябвало да наблюдават мишките и да идентифицират онези, за които се смята, че няма вероятност да оцелеят до следващата проверка. Тези мишки са били извадени в коридора и грубо убити на пода, чрез счупване на врата с химикалка. Въпреки това, по време на това обучение персоналът понякога чупили гърбовете на мишките, вместо врата.

Ако не тестваме върху животни, как можем да гарантираме че ботоксът е безопасен?

Разработени са редица алтернативи на теста LD50 за ботокс. Например SNAP-25 анализ е метод, който измерва активността на токсина в епруветка, той се използва от официална лаборатория на Англия от 1999 г. насам. Американската фирма за ботокс Allergan е разработила клетъчен тест който не използва никакви животни. Този тест беше одобрен неотдавна от властите в САЩ, Канада и много страни в Европа. Той е валиден само за ботокс продукти на Allergan: Botox®, Botox® Cosmetics и Vistabel®.

Защо производителите не използват алтернативи на тестовете с животни?

Другите производители на ботокс ботулинов токсин твърдят, че разработват своя собствена алтернатива, която може да бъде използвана само от тях. Allergan успя да разработи клетъчен тест и наскоро получи одобрение от органи на няколко държави, което е приложимо само за техните продукти. Другите две големи компании, Ipsen и Merz-Pharma, все още използват жестокия и остарял LD50 тест. Те твърдят, че работят по други методи за подмяна или намаляване, но ECEAE смята, че работят твърде бавно. ECEAE настоява спещно да получат одобрение за метода си за или да закупят лиценз от Allergan, за да използват техния.

Мога ли да получа botox, който не е тестван на животни?

Allergan разработи клетъчен тест, който не използва животни за тестване на продуктите Botox®, Botox® Cosmetics и Vistabel® и очаква този тест да получи регулаторно одобрение от по целия свят. Allergan заяви, че възнамерява да спре напълно опитите върху животни, веднага щом всички регулаторни органи по света одобрят алтернативата. Продуктите от ботулинов токсин Dysport® на Ipsen, Azzalure® на Ipsen/Galderma и Xeomin® и Bocouture® от Merz-Pharma все още се тестват върху животни на всички етапи от тяхното производство. My Blogger TricksAll Blogger TricksLatest Tips and Tricks