За породистите кучета

🐶 КАКВО Е ИНБРИДИНГ?

Инбридинг се случва, когато индивиди, които имат семейни връзки, произведат потомство заедно. Когато говорим за инбридинг сред популация или група от хора, обикновено означава, че това се случва редовно, вместо да е "еднократно" събитие. Обикновено много от членовете на въпросната група имат семейни връзки с други членове на същата група. В природата това може да се случи, защото една група е изолирана географски, например на остров. Сред хората това може да се случи и поради културни причини. Например, в някои култури традиционно братовчедите се женят помежду си.
Сред чистокръвните ни кучета това се е случило, защото хората са избрали да размножават кучета със семейни връзки. ℹ️    КОЕФИЦИЕНТ НА ИНБРИДИНГ

Това е начин за дефиниране колко тясно свързани са двама индивиди. Високият коефициент на инбридинг /COI/ означава близка връзка, по-нисък коефициент означава по-далечна връзка. Например, чифтосването на кучета брат и сестра би довело до COI 25. Между братовчеди, ще получите COI 6.25. 
Кучетата с по-висок COI са по-склонни да развият здравословни проблеми. Конкретно, проучванията показват, че когато COI на чифтосване надвишава 5%, кученцата са изложени на по-голям риск от неблагоприятните ефекти от инбридинга. Същите правила важат и за хората, затова се наблюдава по-висок процент на наследени заболявания при деца, родени от брак между първи братовчеди.

Великобританският Кенъл клуб започва да признава публично някои от проблемите, причинени от инбридинга, и вече разполага с информация, която помага на купувачите на кученца да направят по-добър избор. Ако сте във Великобритания или притежавате британско куче, можете да намерите COI на вашето куче, като използвате калкулатора на уебсайта на Kennel Club.

☠️ ЕФЕКТИ ОТ ИНБРИДИНГА

Гените носят кода или инструкциите за всеки аспект на това, как вашето куче ще изглежда и функционира. Както и при всичко в този свят, понякога гените се повреждат, не функционират, или са дефектни и функционират по грешен начин. Тук нещата могат да започнат да се объркват. За щастие, вашето кученце получава две копия от всеки ген - един от майка и един от баща - и обикновено (не винаги) работещият ген замества повредения.
Обикновено, в общото население не съществуват твърде много копия на даден дефектен ген, но колкото по-близки са двама индивиди, верояността да споделят същия дефектен ген нараства. Когато това се случи, ако тези индивиди са кучета, които създадат поколение заедно, тези кученца ще имат повишен шанс да наследят дефектен ген от всеки родител. Засегнатото кученце с две дефектни копия на гена няма да разполага с работещ ген, който да ги замести. Тогава увреденият ген е свободен да функционира в кучето, в някои случаи с катастрофални последици.

🐕 КУЧЕТАТА ПРЕДИ СЕЛЕКТИВНОТО РАЗВЪЖДАНЕ

При здрава популация на кучета, ако кученце получи дефектен ген от Мама, вероятно ще бъде съчетано с работещ ген от Татко и кученцето няма да бъде засегнато от това, че носи дефектното копие от майката.
Разполагаме с тази съвършена система, в която са необходими двама родители, за да създадат всеки уникален нов индивид. Дефектните гени са маскирани от здравите, а увредените или болестотворните гени остават скрити и безобидни за населението. Тези “бъгове” се пренасят от поколение на поколение, като в повечето случаи не причиняват вреди. Всъщност тези "скрити” дефектни гени понякога дори са полезни - например когато средата се променя, друг вид ген може да помогне на животното да се приспособи към новите обстоятелства.

🐩 СЕЛЕКТИВНО РАЗВЪЖДАНЕ - КУЧЕТА С РАЗЛИЧНИ ФУНКЦИИ

Кучетата живеят заедно с нас от много хиляди години. За да може да се произвеждат кучета, които са по-полезни, по-подвижни и по-управляеми, през това време сме практикували селективно развъждане - чифтсването на кучета, които споделят желани от нас качествата. Селективното развъждане е създало невероятното разнообразие от породи, които виждаме около нас днес. През по-голямата част от историята, тази практика не е оказвала значителна вреда върху кучетата. Но какво се промени?🐺 ЧИСТОКРЪВНО РАЗВЪЖДАНЕ

Това означава чифтосване на животни, принадлежащи към същата строго определена група или порода.
РОДОСЛОВИЕТО е писмена или запаметена семейна история. Това не е същото като "чистокръвно", въпреки че двата термина често се използват взаимозаменяемо. Разликата е в това, че преди кучетата са били чифтосвани селективно, на базата на качества и външен вид, а не на базата на родословие или свързаност.
Това, което се промени за кучета, само преди около един век, е акцентът върху чистокръвното развъждане - идеята, която доведе до решението за генетично изолиране на групи кучета един от друг чрез въвеждане на понятието "затворен регистър”. В продължение на няколко десетилетия, родословните регистри бяха затворени един по един. Това гарантира, че лабрадорите могат да бъдат чифтосвани само с лабрадори, йоркитата с други йоркита, булдозите с други булдози, и т.н. В продължение на един век, огромното мнозинство от класическите породи кучета са били до голяма степен изолирани едни от други и последиците са мащабни. Това, което навремето е било една голяма популация кучета, днес се е превърнало в множество малки популации, и всяка от тях е уязвима от последиците от генетичното отклонение.

⚛️ ГЕНЕТИЧНО ОТКЛОНЕНИЕ: Всяка популация от животни е обект на феномен, известен като генетично отклонение. То описва начина, по който генният фонд намалява, защото отделни гени непрекъснато се губят без да бъдат заместени. 
Загубата на гени е следствие от генетичното отклониение: Някои индивиди от населението не получават възможност да се размножават. Когато те умрат, гените им умират с тях, защото не са предадени. Сред тези изгубени гени може да има уникални гени, които не съществуват никъде другаде. Те изчезват ​​завинаги.
Един от неблагоприятните ефекти на генетичното отклонение е трайната загуба на генетичен материал от която и да е животинска популация. Ако дадена популация се изолира от други членове на своя вид, процесът на генетично отклонение може да се превърне в сериозен здравен проблем.
Добавянето на нови гени, може да се получи единствено ако популацията отново бъде изложена на по-голяма и разнообразна популация животни от същия вид. Колкото по-малка е една популацията, толкова по-бързо ще се усети влиянието на генетичното отклонение.
Генетичното отклонени, в комбинация със следните човешки дейности, оказва влияние върху генетичното здраве на чистокръвните кучета:🐩 LINE BREEDING /развъждане по кръвна линия, кръвосмешение/ 

При домашните кучета, дори при по-големи популации, многократното чифтосване между близки роднини отдавна е прието като нормално и дори желателно. То дори има своето собствено име - “line breeding”. Тази практика често включва чифтосване на баба с внук или баща с дъщеря. Въпреки че съществува различен термин, всички кучета, развъдени по кръвна линия, са инбридирани кучета.
Защо го правят? Line breeding помага да се определят качествата на едно куче. Ако имате чудесно куче с изключителни качества, най-вероятно ще искате да запазите тези качества, като чифтосате това куче с друго, което ги споделя. А кучето, което ги споделя, най-вероятно ще бъде близък роднина. В продължение на много години повечето животновъди не знаеха, че това, което правят, е не само обединяване на гени, които произвеждат големи качества, но и обединяване на гени, които предизвикват големи проблеми - например наследствените заболявания.
За съжаление, този проблем се изостри значително следствие от друга практика, която нарастна значително в нашата все по-технологична епоха:

🐺 ПОПУЛЯРНИ МЪЖКАРИ

Употребата на популярните мъжкари за разплод е много популярна практика в селективното развъждане. Всяко куче, което спечели впечатляваща титла в шоу-ринга, спорт или др., вероятно ще бъде много търсено за разплод. Това предпочитание към конкретни разплодни животни сред чистокръвни кучета означава, че много от членовете на дадена порода са били изключени от генетичния фонд на разплодните животни. 
Собственикът на женско куче ще търси най-талантливия баща за своите кученца. Това прави кученцата по-лесни за продажба и селекционерът се надява бащата да предаде някои от своите качества на потомството си. Тенденцията, малък брой от членовете на кучешката популация да се размножават много, докато други не се размножават изобщо, увеличава генетиченото отклонение като премахва още генетичен материал от генетичния фонд на съответните породи. С настъпването на изкуственото осеменяване, вече няма географски ограничения за това колко кученца може да произведе един шампион.🏥   ЧИСТОКРЪВНИТЕ КУЧЕТА И ТЕХНИТЕ ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОБЛЕМИ

Когато малка популация от животни се изолира от други животни от същия вид, здравословните проблеми започват да възникват. Изследванията показват, че това оказва пагубно влияние върху  фертилността и размера на кучилата, както и намалява продължителността на живота - изключително драстично при някои породи. 
Някои породи се състоят главно от инбридирани кучета и имат толкова малка популация, че сега тяхното бъдеще е изложено на риск. Въпреки това, регистрите остават затворени, и наследените заболявания се множат, следствие на комбинациите от дефектни гени. 

Съществуват и породи кучета, при които селективното развъждане на определен тип е стигнало до крайности. Вече можете да купите кученца без муцуни - част от кучешкото тяло, която е от съществено значение за охлаждане и ефективно дишане.

Има породи като булдога, които се раждат болни и умират болни само няколко години по-късно, и често страдат много през целия си живот. Други породи, които са били развъждани с толкова къси крака, че повечето от тях страдат от агонизиращи гръбначни проблеми. Породите, които нямат здравословни проблеми са много малко.


Източници и допълнителни материяли по темата:
My Blogger TricksAll Blogger TricksLatest Tips and Tricks