Променящото се лице на естествената козина в модната индустрия


Козината е подложена на радикално преустройство в модната индустрия. Докато напрежението между активисти за правата на животните и кожухарска индустрия често получава вниманието на медиите, този тесен дебат изключва други противоречия и напрежения около променящата се роля на козината в модната индустрия.

Глобалната кожухарска индустрия в момента преживява бърз растеж и отчита 40 милиарда щатски долара годишно. Докато традиционният сектор на козината е вероятно в упадък, използването на приложения във висшата мода и в масовото производство силно нарастват.

"Ролята на естествената козина в модата се е променила драстично през последните години. Вече употребата ѝ не се ограничава до луксозните изделия. Изкуствена и естествена козина се интегрират във веригите за “бърза мода”. Вместо да бъде използвана в изцяло кожени облекла от традиционните кожухари, козината често вече се използва от дизайнерите в комбинация с други материи и тъкани.”, каза д-р Клайберт.

Повечето естествени козини днес се произвеждат във ферми за кожа, бизнес, който е забранен в много страни. Преобладаваща част от кожите произлизат от норки - до 80% от международната търговия на естествен косъм. Най-големите производители на кожи от норки са Дания и Китай, които заедно покриват повече от половината глобално производство. Китай в момента е най-големият износител на необработени козини.

Изследванията на д-р Клайберт се основават предимно на интервюта с експерти, с широк кръг от участници в индустрията, включително дизайнери, производители на кожа, производители на кожени облекла и орнаменти, представители на браншови сдружения, учени, групи за закрила на животните, и групи за правата на животните. Проучването установи, че козината, както естествена, така и изкуствена, е станала много по-тясно интегрирана в модната индустрия чрез стратегии и дейности за популяризиране на големите аукционни къщи в Дания и Финландия - като например “Копенхаген фър”, кооперативно дружество, собственост на датски производители на кожа, и "Сага фър". Подобни стратегии вкарват млади дизайнери в контакт с козината чрез обучения, състезания, спонсорства и университетски връзки, както и чрез маркетингови усилия, както и с маркетингови усилия, включително и в Азия.

 "Интеграцията на естествените кожи в модните среди е довела до няколко противоречия и напрежения, които не са отразени в настоящите, често тесни дебати върху страданията на животните за луксозни продукти. Тези поляризирани дебати имат обратният ефект да спомагат за създаването на скандали и по този начин привличат вниманието към кожухарската мода, като в крайна сметка могат да увеличат продажбите. За младите дизайнери, които се стремят да пробият в бизнеса, употребата на козина може да бъде полезна именно заради противоречивия характер и поляризиран дебат, тъй като всяко внимание в това отношение може да бъде добра реклама", заяви д-р Клайберт.
 

Установени са редица противоречия и напрежения относно използването на естествена кожа с косъм в модата, включително:

Естествената козина се счита за скъп луксозен продукт, но все повече се използва в масовото производство на всякакви модни продукти като приложения.

Естествената козина се рекламира като надежден, траен материал, но се интегрира в бързо променящите се модни тенденции.

Връзката между естествената и изкуствената козина е комплексна. Често двете трудно могат да се различат, като разликата не е задължително отразена в цената. Това е причина активистите за правата на животните да твърдят, че изкуствената кожа може да помогне за увеличаването на продажбите на изделия от естествена кожа.

"Предвид настоящите промени в производството на съвременна мода с естествена козина, луксозният ѝ статут е погрешно схващане. Нашето изследване показва, че и естествената, и изкуствената козина се използват по много различни начини в сегментирана глобална мрежа на производство. Те варират от ръчно изработени модни луксозни изделия до приложения за масовия пазар на “бързите” модни облекла. Отделяйки естествената козина като "специална” и различна от други материали като кожата без косъм продължава вече поляризирания дебат", каза д-р Клайберт.

"Настоящият дебат около естествената козина е силно поляризиран между активистите за правата на животните и кожухарската промишленост, но остава до голяма степен откъснат от другите притеснения, изразени от активистите, като условията на работа и екологичните проблеми. Това е довело до липса на информация за тези опасения.

"Трябва да съчетаем тези два дебата в разговор помежду си, като погледнем отвъд производството на козина и като вземем предвид различните етапи от веригата на производство като обработване, боядисване и изработка. Вместо да се изтъква козината като "специална”, би трябвало да се оценява просто като един от няколкото компонента от животински произход в шивашката промишленост", заяви д-р Клайберт.

Източник
My Blogger TricksAll Blogger TricksLatest Tips and Tricks