Physicians Committee for Responsible Medicine


Тук можете да подпишете още една петиция против просрочването на закона забраняващ продукти тествани върху животни в ЕС. 


       PCRM, или лекарски комитет за отговорна медицина, е организация с идеална цел която спомага превантивната медицина, провежда клинични изследвания и работи за по-високи стандарти относно етиката и ефективността в медицинските изследвания. 

       Техните програми за клинични изследвания разкриват нови посоки в изучаването на диабета, рака, и други сериозни заболявания. PCRM са въвели реформи във федералното законодателство относно хранителната индустрия в САЩ. 

       Като цяло, основната насоченост на организацията се изразява в промотирането на здравословното хранене, борбата срещу неетичното експериментиране върху хора и животни, и развиването на алтернативни методи за провеждане на тези тестове. My Blogger TricksAll Blogger TricksLatest Tips and Tricks