Корида

Традицията не е оправдание за жестокост

Коридата е една от най-ужасяващите форми на насилие над животните за забавление, която още съществува. Това кърваво представление е причината за жестоката смърт на 250 000 бика всяка година.


В момента, привържениците на коридата се стремят да защитят жестокия "спорт" - като го впишат като форма на културно наследство. Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура, UNESCO съхранява много форми на нематериално културно наследство. Ако организацията приеме да впише коридата в този списък, това не само ще придаде облик на приличие на жестокостта към животните за забавление, а и ще осигури допълнително финансиране на практиката вбъдеще, осъждайки още стотици хиляди животни на смърт.


Моля, подпишете петицията на Humane Society International за да покажете на UNESCO че сте против коридата и каквито и да било форми на забавление, вкючващи жестокост към животните, да бъдат признати като нематериално културно наследство.

My Blogger TricksAll Blogger TricksLatest Tips and Tricks