Последствия от кожухарската индустрия върху околната среда [ВИДЕО]



Активисти на PETA, на "Седмицата на модата" в Лондон
Производство на кожи е пагубно за околната среда. То е силно замърсяващ процес, с висока консумация на енергия, в който няма нищо натурлано и устойчиво.

Веднъж отстранена, животинската кожа ще се разложи, ако не бъде третирана с токсични химикали. След това тя трябва да се съхранява на хладно и пази срещу насекоми. Производството на едно палто то естествена кожа отнема над 4 пъти повече енергия от производството на палто от еко кожа, главно заради изхранването на животните и емисиите от техните отпадъци.  

Вредни за околната среда продукти, включително хром и формалдехид се използват при преработката на естествената кожа, за се предпази от разлагане. Много фермери и преработватели на кожи са глобени за освобождаване на токсични отпадъци в околната среда.


400 000 норки произвеждат по около 20 кг фекалии през живота си. Това прави над 8000 тона годишно. Те попадат в подпочвените води, обогатяват ги с азотни съединения и фосфор, което води до заблатяване (еутрофикация) и прави питейната вода в района токсична и негодна за пиене. 

Отглеждането на животни за кожа е свързано с постоянен оборот на биологични вещества и складиране на животински отпадъци, което съществено застрашава околната среда. Амоният и амонякът, отделяни от отпадъците сериозно влошават качеството на въздуха, което затруднява дишането на растенията, уврежда мезофила на листата и съкращава живота на флората. Описаният негативен ефект от фермите за норки вече е установен във Финландия и е описан в изданието „Окисляване във Финландия“ (Acidification in Finland), издадено по поръчка на финландското министерство на околната среда.

РИСКОВЕ ЗА ЗДРАВЕТО

В процеса на съхраняване, избелване и боядисване на кожи се използват различни опасни химикали. Токсичните вещества намерени в естествения косъм представляват сериозен риск за здравето. В повечето кожени изделия са открити високи нива на химикали като форма формалдехид и етоксилати и високи нива на силно токсичен тежък метал (шествалентен хром) които могат да причинят алергии, екзема, рак и хормонален дисбаланс. При обработката на кожата се използват и друти вредни химикали: амоняк, формалдехид, други хромати и избелващи агенти. Тези токсини се абсорбират чрез въздуха или контакт с кожата, и могат да останат в тляото над 20 години, предизвиквайки хронични здравословни проблеми. 



КАНЦЕРОГЕНИ

Токсичните подпочвени води в близост до обектите за обработване на кожи са причина за здравословни проблеми в околните райони. Установено е, че случаите на левкемия сред живущите в близост до такъв обект в Кентъки, САЩ са 5 пъти повече от средната стойност за страната. 

Проучвания в Италия, Холандия и Германия са открити значителни количества токсични вещества в кожени елементи върху детски дрехи на поулярни марки като D & G, Woolrich, Canada Goose и Nickelson.

ВИДЕО









My Blogger TricksAll Blogger TricksLatest Tips and Tricks